Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν πραγματοποιεί αναβάθμιση!
Το αρχείο config.php υπάρχει ήδη στο σύστημά σας. Αν θέλετε να ξανατρέξετε την εγκατάσταση της πλατφόρμας, παρακαλούμε διαγράψτε το αρχείο config.php.